3 zoekresultaten

High value dataset : Nee

Referentiedata : Nee

Basisregister : Nee

Tags : landschapsbeheer

Tags : cultuurhistorische-waardenkaarten

Status van de dataset

Landelijk dekkend

Taal van de metadata