4 zoekresultaten

 • Landbouw akkerbouw voor voedsel

  De kaart geeft de gemiddelde toegevoegde waarde per hectare weer van voedselteelten in de akkerbouw, berekend over de periode 2011-2014. Deze vierjarige periode is gekozen om recht te doen aan vruchtw...

  Organisatie: Wageningen UR
  Onderwerpen: ecosysteemdienst landbouw

  OGC:WMS

 • Landbouw tuinbouw voor sierteelten

  De kaart geeft de gemiddelde toegevoegde waarde per hectare weer van sierteelten in de tuinbouw (bollen en boomkwekerijen), berekend over de periode 2011-2014; een culturele ecosysteemdienst dus. Teel...

  Organisatie: Wageningen UR
  Onderwerpen: ecosysteemdienst landbouw

  OGC:WMS

 • Landbouw tuinbouw voor voedsel

  De kaart geeft de gemiddelde toegevoegde waarde per hectare weer van voedselteelten in de tuinbouw (groenten en fruit in de open grond), berekend over de periode 2011-2014. Teelten in kassen zijn niet...

  Organisatie: Wageningen UR
  Onderwerpen: ecosysteemdienst landbouw

  OGC:WMS

 • Landbouw ruwvoerproductie voor veeteelt

  De kaart geeft de gemiddelde toegevoegde waarde per hectare weer van ruwvoerproductie in de landbouw (grasland, maar ook snijmaïs, voederbieten, luzerne, enz.), berekend over de periode 2011-2014. Dez...

  Organisatie: Wageningen UR
  Onderwerpen: ecosysteemdienst landbouw

  OGC:WMS

Tags : landbouw

Tags : ecosysteemdienst

Status van de dataset

Data eigenaar

Thema

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata

Bronformaat