7 zoekresultaten

 • Natuur en milieu EHS 2016

  Op 4 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) geactualiseerd. De kaart van de Ecologische Hoofdstructuur is onderdeel van de Provinciale Omgevingsverorde...

  Organisatie: Drenthe
  Onderwerpen: beschermde-gebieden ecologie ehs natuur

  OGC:WMS OGC:WFS

 • Natuur en milieu EHS 2014 (historie)

  De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd....

  Organisatie: Drenthe
  Onderwerpen: ecologie ehs natuur

  OGC:WMS OGC:WFS

 • Natuur en milieu EHS tervisielegging 2014 (historie)

  Actualisatie in het kader van de EHS in het kader van de POV.

  Organisatie: Drenthe
  Onderwerpen: ecologie ehs natuur

  OGC:WMS OGC:WFS

 • Natuur en milieu EHS 2013 (historie)

  De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd....

  Organisatie: Drenthe
  Onderwerpen: ecologie ehs natuur

  OGC:WMS OGC:WFS

 • Natuur en milieu Natuurnetwerk ontwerp 2018 (NNN)

  Op 23 januari 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de ontwerp NNN (Natuurnetwerk Nederland, voorheen de EHS) geactualiseerd. De kaart van het Natuurnetwerk is onderdeel van de Provinciale Omgev...

  Organisatie: Drenthe
  Onderwerpen: beschermde-gebieden ecologie ehs natuur

  OGC:WMS OGC:WFS

 • Natuur en milieu EHS 2016 t.b.v. ruimtelijkeplannen.nl (historie)

  Op 4 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) geactualiseerd. De ecologische verbindingen zijn onderdeel van de EHS. Deze kaart is onderdeel van de Provi...

  Organisatie: Drenthe
  Onderwerpen: defensie ecologie ehs natuur

  OGC:WMS OGC:WFS

 • Natuur en milieu EHS 2015 (historie)

  De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De EHS is vastgesteld als onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. Jaarlijks...

  Organisatie: Drenthe
  Onderwerpen: ecologie ehs natuur

  OGC:WMS OGC:WFS

Tags : ehs

Tags : ecologie

Status van de dataset

Data eigenaar

Thema

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata