5 zoekresultaten

Basisregister : Nee

Tags : ecologische-verbindingszones

Tags : waterlopen

Tags : oppervlaktewater

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Taal van de metadata