2 zoekresultaten

Landelijk dekkend : Nee

Tags : ecologische-verbindingszones

Tags : waterlopen

Tags : kreken

Tags : oppervlaktewater

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Basisregister

Taal van de metadata

Bronformaat