2 zoekresultaten

High value dataset : Nee

Tags : ecologische-verbindingszones

Tags : waterlopen

Tags : kreken

Tags : oppervlaktewater

Status van de dataset

Data eigenaar

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata

Bronformaat