1 zoekresultaten

High value dataset : Nee

Tags : cultuurlandschappen

Tags : landschapsbeheer

Tags : grond

Status van de dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata