1 zoekresultaten

High value dataset : Nee

Referentiedata : Nee

Tags : cultuurlandschappen

Tags : aardkundige-waarden

Tags : natuur-en-landschap

Status van de dataset

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata