1 zoekresultaten

Referentiedata : Nee

Basisregister : Nee

Tags : cultuurlandschappen

Tags : aardkundige-waarden

Tags : cultuurhistorische-waardenkaarten

Tags : structuurplannen

Tags : cultuurhistorie

Status van de dataset

High value dataset

Landelijk dekkend

Taal van de metadata