1 zoekresultaten

High value dataset : Nee

Referentiedata : Nee

Basisregister : Nee

Tags : cultuurlandschappen

Tags : aardkundige-waarden

Tags : cultuurhistorische-waardenkaarten

Tags : structuurplannen

Status van de dataset

Landelijk dekkend

Taal van de metadata