75 zoekresultaten

Landelijk dekkend : Nee

Tags : cultuurhistorie

Tags : cultuurhistorische-waardenkaarten

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Basisregister

Taal van de metadata