1 zoekresultaten

Tags : cultuurhistorie

Tags : cultuurhistorische-waardenkaart

Tags : jachtwet

Tags : jacht

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata