1 zoekresultaten

Basisregister : Nee

Tags : cultuurbeleid

Tags : huisvesting

Tags : verstedelijkt-gebied

Tags : landschapsbeheer

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Taal van de metadata