1 zoekresultaten

  • Bodem Bodemkwaliteitskaart Haarlem

    De gemeente Haarlem heeft voor haar beheergebied in 2007 een bodemkwaliteitskaart (kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit zijn aangegeven) en grondstromenbeleid (regels voor herge...

    Organisatie: Haarlem
    Onderwerpen: Haarlem bodem bodemkaart

    OGC:WFS

Landelijk dekkend : Nee

Tags : bodemkaart

Tags : Haarlem

Status van de dataset

Data eigenaar

Thema

High value dataset

Referentiedata

Basisregister

Licentie

Taal van de metadata

Bronformaat