8 zoekresultaten

 • Organisatie en beleid Bodembeheergrens

  Officiële bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD's. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee bodembeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee m.b.t. de natte Wbr zaken is ge...

  Organisatie: Rijkswaterstaat
  Onderwerpen: bodemkaart grenzen-beheer waterwet

  ArcGIS Map Service ArcGIS Map Preview OGC:WMS OGC:WFS CSV GML ZIP JSON

 • Bodem Toplaag

  er treedt voortdurend sedimenttransport op in het IJsselmeergebied. Het bestand schetst dan ook de bodemgesteldheid van de toplaag op het moment van kartering, 1981-1991. Toelichting over het bestand ...

  Organisatie: Rijkswaterstaat
  Onderwerpen: bodemkaart

  ArcGIS Map Service ArcGIS Map Preview OGC:WMS OGC:WFS CSV GML ZIP JSON

 • Industrie Overzicht ribbelnummers Geulgebieden

  Overzicht van ribbels die bij ribbelacties zijn uitgevoerd per jaar.

  Organisatie: Rijkswaterstaat
  Onderwerpen: bodemkaart diepte loding

  ArcGIS Map Service ArcGIS Map Preview OGC:WMS OGC:WFS CSV GML ZIP JSON

 • Bodem bodemopbouw meren IJsselmeergebied

  Globale beschrijving van de bodemopbouw vanaf 5m -NAP. Deze bodembeschrijving is gebasseerd op meer dan 7000 boringen die in de afgelopen deccenia zijn verricht. Per 1m dikte zijn de boringen naar een...

  Organisatie: Rijkswaterstaat
  Onderwerpen: bodemkaart

  ArcGIS Map Service ArcGIS Map Preview OGC:WMS OGC:WFS CSV GML ZIP JSON

 • Industrie Overzicht ribbelnummers Geulgebieden

  Overzicht van ribbels die bij ribbelacties zijn uitgevoerd per jaar.

  Organisatie: Rijkswaterstaat
  Onderwerpen: bodemkaart diepte loding

  ArcGIS Map Service ArcGIS Map Preview OGC:WMS OGC:WFS CSV GML ZIP JSON

 • Bodem Bodem

  In het bestand bodem.shp wordt de opbouw van de bovenste 80 cm van de waterbodem weergegeven. Het bestand schetst de bodemgesteldheid op het moment van kartering, 1981-1991. Bij het bestand horen 3 ...

  Organisatie: Rijkswaterstaat
  Onderwerpen: bodemkaart

  ArcGIS Map Service ArcGIS Map Preview OGC:WMS OGC:WFS CSV GML ZIP JSON

 • Natuur en milieu Veendikte (historie)

  De veendiktekaart geeft de verbreiding en dikte van veenlagen weer. Deze veenlaag kan aan maaiveld beginnen, maar kan ook bedekt zijn met een minerale laag, zoals een kleilaag of zandlaag.

  Organisatie: Drenthe
  Onderwerpen: ahn bodem bodemkaart boorpunten boorpuntenbestand moerige-gronden veen veengrond veenkartering

  OGC:WMS OGC:WFS

 • Bodem Bodemkwaliteitskaart Haarlem

  De gemeente Haarlem heeft voor haar beheergebied in 2007 een bodemkwaliteitskaart (kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit zijn aangegeven) en grondstromenbeleid (regels voor herge...

  Organisatie: Haarlem
  Onderwerpen: Haarlem bodem bodemkaart

  OGC:WFS

Referentiedata : Nee

Basisregister : Nee

Tags : bodemkaart

Status van de dataset

High value dataset

Landelijk dekkend

Taal van de metadata