1 zoekresultaten

High value dataset : Nee

Tags : agrarisch-natuurbeheer

Tags : weidevogels

Tags : structuurplannen

Status van de dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata