14.795 zoekresultaten

 • Bestuur Stichtse Vecht Gebouwen met woonfunctie

  Lijst van gebouwen met een woonfunctie. Een kaart is beschikbaar via download knop (SVkaartviewer). ----------------------------------------------------------------------- Omschrijving: De i...

  Organisatie: Stichtse Vecht

  TXT

 • Ruimte en infrastructuur Kabels lichtnet KML Den Haag

  * **Beschrijving:** Kabels van het lichtnet in Den Haag * **Bron:** beheersysteem gemeente Den Haag * **Doel registratie:** beheer en onderhoud lichtmasten * **Beperkingen:** Deze dataset is ni...

  Organisatie: 's-Gravenhage

  ZIP

 • Bestuur Economische haalbaarheid van puntbronnen voor kleinverbruikers

  De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische h...

  Organisatie: Provincie Utrecht

  CSV TXT KML

 • Economie Herkomstlanden buitenlandse toeristische bezoekers

  Deze open dataset is afkomstig uit het Bezoekersonderzoek 2017-2018 dat door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht is uitgevoerd. In de rapportage (link staat hieronder) vind je de resultaten en ...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Bestuur Aanvragen bijzondere bijstand

  Dataset mbt aanvragen bijzondere bijstand in Utrecht in de jaren 2011 tm 2015 weergegeven per maand op stads- en wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: - bijstand; - bijst...

  Organisatie: Utrecht

  TXT

 • Bestuur Soortenrijkdom grondwaterafhankelijke moerasplanten per kilometerhok

  Soortenrijkdom grondwaterafhankelijke moerasplanten per kilometerhok. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  Organisatie: Provincie Utrecht

  CSV TXT KML

 • Huisvesting Vrije kavels Leidsche Rijn

  Dataset met vrije kavels (22 in totaal) voor particulier wonen in Leidsche Rijn. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: * kavelproject; * bijzonderheden; * contacgegevens;...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Zorg en gezondheid Specialistische zorg volwassenen

  Dataset mbt specialistische zorg bij de doelgroep volwassenen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

  Organisatie: Utrecht

  TXT

 • Ruimte en infrastructuur BGT Den Haag. Stadsdeel Laak

  - **Beschrijving:** De Basisregistratie grootschalige Topografie (BGT) van Den Haag. Stadsdeel Laak. - **Bron:** BGT Gemeente Den Haag - **Coördinatenstelsel:** RDnew

  Organisatie: 's-Gravenhage

  TXT

 • Bestuur Soortenrijkdom voedselrijke schoonwaterplanten per kilometerhok

  Soortenrijkdom voedselrijke schoonwaterplanten per kilometerhok. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  Organisatie: Provincie Utrecht

  CSV TXT KML

 • Bestuur Belaste woningen magnetische velden - hoogspanningslijnen

  De belasting als gevolg van straling (Elektromagnetische veldsterkte in microTesla (µT)) van hoogspanningslijnen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen in de versch...

  Organisatie: Provincie Utrecht

  CSV TXT KML

 • Bestuur Opleidingsniveau bewonerspanel

  Opleidingsniveau bewonerspanel afkomstig uit een peiling van Bewonerspanel Utrecht. Hier vind je de rapportage: - https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicat...

  Organisatie: Utrecht

  XLS

 • Bestuur GemeenteGroningen_hondenbezit

  Aantal honden geregistreerd per buurt in de gemeente Groningen, 2016 en 2018

  Organisatie: Groningen

  CSV

 • Natuur en milieu Luchtkwaliteit berekende concentraties Den Haag

  * **Beschrijving:** Jaargemiddelden van de concentraties stikstofdioxide (NO2), fijnstof en roet langs de drukste wegen van Den Haag volgens het rekenmodel van het RIVM, van 2014 tot en met 2017. * *...

  Organisatie: 's-Gravenhage

  JSON ZIP CSV XLSX KML HTML

 • Economie Meest genoemde steden waarmee toeristisch bezoek aan Utrecht wordt gecombineerd

  Deze open dataset is afkomstig uit het Bezoekersonderzoek 2017-2018 dat door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht is uitgevoerd. In de rapportage (link staat hieronder) vind je de resultaten en ...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Economie Gemiddelde besteding van bezoekers per dag

  Deze open dataset is afkomstig uit het Bezoekersonderzoek 2017-2018 dat door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht is uitgevoerd. In de rapportage (link staat hieronder) vind je de resultaten en ...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Ruimte en infrastructuur Grondgebruik

  De Grondgebruikskaart (of Bodemgebruikskaart) is de basis voor de *Statistiek Bodemgebruik Amsterdam*. Deze Statistiek wordt sinds 1931 bijgehouden door de sector Stadsontwikkeling van de Dienst der P...

  Organisatie: Amsterdam
  Onderwerpen: grond grondgebruik

  CSV HTML

 • Bestuur Bewonerspanel opvang asielzoekers

  Dataset mbt resultaten van het Utrechtse bewonerspanel over opvang asielzoekers in mei 2016. Hier vind je de rapportage in PDF formaat: - https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur...

  Organisatie: Utrecht

  XLS

 • Economie Hoofdreden toeristisch bezoek aan Utrecht

  Deze open dataset is afkomstig uit het Bezoekersonderzoek 2017-2018 dat door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht is uitgevoerd. In de rapportage (link staat hieronder) vind je de resultaten en ...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Economie Hoofdreden bezoek Utrecht NL buitenlandse toeristische bezoekers

  Deze open dataset is afkomstig uit het Bezoekersonderzoek 2017-2018 dat door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht is uitgevoerd. In de rapportage (link staat hieronder) vind je de resultaten en ...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Situatie in het gezin

  Dataset mbt ouderbetrokkenheid, relatie met de ouder en problemen aan het thuisfront bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je meer ...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Ruimte en infrastructuur GemeenteGroningen_openbare_verlichting

  Alle openbare verlichting (lichtmasten en abri's) in beheer bij gemeente Groningen (voor Groningen en Ten Boer)

  Organisatie: Groningen

  TXT CSV XLSX

 • Verkeer Personenmobiliteit; reiskenmerken en vervoerwijzen, regio's, 2010-2017

  In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal...

  Organisatie: Centraal Bureau voor de Statistiek

  JSON ATOM

 • Economie Factsheet hoofdwinkelstructuur Den Haag 2017: Chinatown

  Factsheet hoofdwinkelstructuur Den Haag 2017: Chinatown (stadsdeel Centrum). Deze factsheet bevat gegevens over het winkelcentrum, zoals aantallen winkels, winkelvloeroppervlak, omzet en huurprijzen. ...

  Organisatie: 's-Gravenhage

  PDF

 • Bestuur Huis aan huis folders

  Huis aan huis folders afkomstig uit een peiling van Bewonerspanel Utrecht. Hier vind je de rapportage: - https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onder...

  Organisatie: Utrecht

  XLS

Referentiedata : Nee

Landelijk dekkend : Nee

Data eigenaar

Thema

High value dataset

Tags