11852 zoekresultaten

 • Werk UWV Beroepenkaart-data

  De gegevens onder de beroepenkaart zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in werk.nl. Voor de beroepenkaart worden deze geaggregeerd 1) per beroep en 2) per viercijferig postcodegebied. In de specif...

  Organisatie: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Beroepenkaart, CV, UWV, Vacature

  PDF ZIP

 • Gemeenten Producten en Diensten Samenwerkende Catalogi

  De verzameling van producten en diensten (collectienaam: Samenwerkende Catalogi) die worden aangeboden door de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning, het doen van een mel...

  Organisatie: Logius
  Onderwerpen: bzk, diensten, overheid, overheidnl, producten

  XML

 • Water Bareboat register

  Het Bareboat Register geeft een overzicht van zeeschepen met een buitenlandse eigenaar die bedrijfsmatig onder Nederlandse vlag varen. Het register wordt bijgehouden door de ILT en wordt regelmatig bi...

  Organisatie: Inspectie Leefomgeving en Transport
  Onderwerpen: bareboat, militieregisters

  CSV

 • Financien POP-subsidies

  Dataset met een overzicht van POP-subsidies in Nederland.

  Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Onderwerpen: pop, rvo, subsidies

  HTML

 • Zorg en gezondheid Zwemvaardigheid kinderen

  Dataset mbt zwemvaardigheid bij de doelgroep kinderen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Zorg en gezondheid Zwemvaardigheid

  Dataset mbt zwemvaardigheid van kinderen in Utrecht in de jaren 2013 tm 2016.

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Zorg en gezondheid Zorgverzekering volwassenen

  Dataset mbt zorgverzekering bij de doelgroep volwassenen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Zorg en gezondheid Zorgverzekering ouderen

  Dataset mbt zorgverzekering bij de doelgroep ouderen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Zorg en gezondheid Zorgverzekering

  Dataset mbt zorgverzekeringen van Utrechtse bewoners. Hier vind je meer informatie over zorgverzekeringen op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht: * http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/zorgverzeker...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Zorg en gezondheid Zorginstellingen Utrecht

  Alle zorgvoorzieningen in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: - locatienaam; - organisatie; - adres; - postcode; - wijk; - buurt; - hoofdfunctie (bijv maat...

  Organisatie: Utrecht

  XLS CSV

 • Natuur en milieu Zonnestroom vermogen inwoners

  Zonnestroom vermogen inwoners afkomstig uit het Duurzaamheidsverslag 2017, uitgevoerd door afdeling Onderzoek van gemeente Utrecht. Hier vind je de rapportage: - https://www.utrecht.nl/fileadmin/up...

  Organisatie: Utrecht

  XLS

 • Natuur en milieu Zonnepanelen vermogen

  Dataset mbt vermogen van zonnepanelen (PV panelen) in Utrecht op wijkniveau in kilowattpiek (Kwpiek). Hierbij staan de volgende gegevens weergegeven: * gemiddelde Kwpiek per jaar en per wijk van z...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Natuur en milieu Zonnepanelen geschiktheid

  Dataset mbt geschiktheid van Utrechtse woningen voor zonnepanelen op postcode 4 niveau (bijv 3514) in de categorieen minder geschikt, geschikt en zeer geschikt in aantallen en percentages. In deze dat...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Bestuur Zonne instraling per dakoppervlak Den Haag

  * Beschrijving: Berekende zonneinstraling per dakoppervlak aan de hand van 3D model uit 2010, hierbij is rekening gehouden met het oppervlak, de helling en de ligging van het dak * Bron: Haaglanden z...

  Organisatie: 's-Gravenhage

  SHAPE

 • Ruimte en infrastructuur Zitbanken Lelystad

  Overzicht van zitbanken in de gemeente Lelystad.

  Organisatie: Dataplatform

  CSV

 • Ruimte en infrastructuur Zitbanken Hilversum

  Zitbanken in de openbare ruimte van de gemeente Hilversum

  Organisatie: Hilversum

  JSON

 • Huisvesting WOZ waarde woningen

  Dataset mbt WOZ waarde van woningen in Utrecht op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: * WOZ-waarde per woning; * WOZ-waarde per m2 woonoppervlak. Deze data...

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Ruimte en infrastructuur Woongebieden Tilburg

  * **Beschrijving:** De woongebieden beslaan het grootste deel van de openbare ruimte in Tilburg. Functie: wonen en verblijven. De woongebieden kennen verschillende functies en gebruik. Gebieden waar d...

  Organisatie: Tilburg

  CSV JSON KML SHAPE

 • Huisvesting Woningvoorraad

  Dataset mbt woningvoorraad in Utrecht op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: * eengezinswoningen; * meergezinswoningen; * flats; * boven- en benedenwoningen...

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Bestuur Woningmarktgebieden Tilburg

  * **Beschrijving:** De binnengemeentelijke woningmarktgebieden betreffen de stadsdelen en dorpen waarin de gemeente coherent valt in te delen t.b.v. onderzoek, statistisch databeheer e.d.; Tilburg-sta...

  Organisatie: Tilburg

  CSV JSON KML SHAPE

 • Huisvesting Woningkartotheek Schiedam

  * **Beschrijving:** Voor de BAG houdt de gemeente gegevens bij over adressen en gebouwen. De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen zich niet te beperken tot de voor de BAG voorgeschreven gegevens maa...

  Organisatie: Schiedam

  CSV PDF

 • Openbare orde en veiligheid Woninginbraken

  Dataset mbt woninginbraken en poging tot woninginbraken in Utrecht van Politie Nederland. Hierbij zijn de data weergegeven op postcode 4-niveau (bijv 3514) en staan de volgende gegevens per object ver...

  Organisatie: Utrecht

  HTML

 • Woning en woonomgeving jeugd

  Dataset mbt tevredenheid met de woonomgeving bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je meer informatie over woning en woonomgeving j...

  Organisatie: Utrecht

  CSV

 • Bestuur Woningen startbouw per segment

  Aantal woningen startbouw per segment in het jaar 2015. Deze data staat weergegeven in de Vastgoedmonitor 2015 en deze vind je hier: - https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en...

  Organisatie: Utrecht

  XLSX

 • Bestuur Woningen startbouw

  Het aantal woningen startbouw in de jaren 2011 tm 2015. Deze data staat weergegeven in de Vastgoedmonitor 2015 en deze vind je hier: - https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en...

  Organisatie: Utrecht

  XLSX

Referentie data

Publicerende organisatie

Data eigenaar

Dataset van hoge waarde

Basis register

Thema