VO Onderwijspersoneel in aantal fte - Ministerie van OCW

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel. De gegevens staan weergegeven over meerdere jaren.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/
Last Updated March 22, 2019, 12:17 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:42 (UTC)