VO Leerlingen per samenwerkingsverband en onderwijstype - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per samenwerkingsverband, bevoegd gezag (schoolbestuur) en hoofd- en nevenvestiging van de onderwijsinstelling. Het aantal leerlingen wordt weergegeven per onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs) in combinatie met leer- of verblijfsjaar van de leerling.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/
Last Updated March 22, 2019, 12:17 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:42 (UTC)