VO Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart) - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur) en denominatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/
Last Updated March 22, 2019, 12:17 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:42 (UTC)