Een lijst met uniforme naamgeving voor producten en diensten van de Nederlandse overheid.

De Uniforme Productnamenlijst is een lijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten van de Nederlandse overheid. Iedere overheidsorganisatie is vrij om te bepalen wat haar producten en diensten zijn en welke naam zij daaraan geeft. Met name bij gemeenten zorgt dat voor een veelvoud aan producten en diensten, die eigenlijk in essentie hetzelfde zijn. Om de vindbaarheid en het hergebruik van productinformatie te verbeteren is de Uniforme Productnamenlijst (UPL) ontwikkeld.

De UPL zorgt voor synergie in het heterogene productaanbod. De uniforme productnamen worden gebruikt om op een eenduidige manier de productinformatie van de overheid in voorzieningen te integreren, ongeacht bestuurslaag, naamgeving of granulariteit.

De lijst bestaat op dit moment uit uniforme productnamen van provincies, waterschappen en gemeenten, plus producten van de Rijksoverheid. Inclusief kenmerken van producten en diensten zoals wettelijke grondslag, doelgroep, thema, komt-voor-als. De dataset is op te vragen in verschillende formaten voor zowel mens als machine. De UPL is onderdeel van de Samenwerkende Catalogi standaard.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://standaarden.overheid.nl/upl
Last Updated March 22, 2019, 10:33 (UTC)
Created January 31, 2019, 09:21 (UTC)