Totaaloverzicht Inkoopdata Rijksoverheid 2016

Secondary menu (data)

Totaaloverzicht Inkoopdata Rijksoverheid 2016

Een totaaloverzicht van alle inkoopdata binnen de Rijksoverheid over het jaar 2016.

De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over de inkoopuitgaven van het voorafgaande jaar van alle ministeries en daaronder ressorterende dienst-onderdelen. Het ministerie gebruikt deze informatie om de categoriemanagers van het Rijk, die voor de generieke inkoopcategorieën inkopen en aanbesteden, van Rijksbrede inkoopinformatie te voorzien.

Sinds 2012 wordt deze inkoopinformatie ook gebruikt om de Tweede Kamer te informeren over de inkoop door het Rijk en over het aandeel van het midden- en kleinbedrijf daarin. Dit gebeurt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Meer informatie over deze dataset

Tags

Vind datasets met dezelfde tags

Dataset:

Status:

Status: Beschikbaar
Update: 21-11-2017

Kenmerken:

Dekking in tijd: 01-01-2016 tot 31-12-2016
Verversingsgraad: Jaarlijks
High value dataset

Hergebruik:

Licentie:
CC-0

Toegang: Publiek

Data-eigenaar:

Uit catalogus: Data.overheid.nl dataregister

Opmerking over deze dataset?

Geef feedback aan de data-eigenaar