Subsidieregister Schiedam

Secondary menu (data)

Subsidieregister Schiedam

Het subsidieregister bevat de in Schiedam toegekende subsidies.

In het subsidieregister zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • de namen van organisaties die subsidie hebben ontvangen
  • het doel van de subsidiegelden
  • de hoogte van de subsidiebedragen die zijn toegekend
  • de categorie (= soort) subsidie die aan de organisaties is verleend
  • het betreffende beleidsterrein waarop de subsidie betrekking heeft

De opgenomen subsidiebedragen zijn alleen de toegekende subsidiebedragen. Subsidies worden in de verordening (ASV 2012) benoemd als:

Budgetsubsidie

Dit is een (meestal) langdurige subsidierelatie met een professionele instelling die meer dan € 10.000 per jaar ontvangt voor het invulling geven aan de gemeentelijke doelstellingen. Deze subsidies worden verstrekt op basis van een beschikking waarin doelstellingen staan opgenomen. Hierop wordt bij de afrekening getoetst.

Tussentijdse subsidie

Dit is een eenmalige subsidie voor een afgebakende activiteit die een start- en een einddatum kent. De aanduiding tussentijds is nog slechts eenmaal een gebruikte term, omdat met ingang van 2012 bij vaststelling van de ASV 2012, de tussentijdse subsidie is komen te vervallen en hiervoor in de plaats de projectsubsidie komt (projectsubsidies kunnen jaarlijks worden aangevraagd en toegekend, maar kunnen ook eenmalig zijn (evenement/activiteit).

Waarderingsubsidie

Dit is een subsidierelatie die zowel kortdurend als langdurend kan zijn en die maximaal € 10.000 bedraagt. Het doel van de subsidie is om kleinere initiatieven te ondersteunen, zonder dat er te veel verantwoordingslast voor de instelling is. De subsidie is een waardering of aanmoediging, waarbij slechts steekproefsgewijs inhoudelijk op prestaties of resultaat wordt gestuurd (evenementen- en amateurkunstsubsidie, sportopleidingen o.i.d.).

Opmerkingen

  • Voor subsidies van meer dan € 10.000.- kunnen de definitieve subsidiebedragen afwijken van de toegekende subsidie. Subsidieaanvragen tot € 10.000. worden bij verlening direct vastgesteld.
  • Aan het subsidieregister kunnen geen rechten worden ontleend.

[bovenstaande tekst is niet helemaal actueel]

Tags

Vind datasets met dezelfde tags

Dataset:

Status:

Status: Beschikbaar
Update: 23-10-2017

Kenmerken:

Hergebruik:

Licentie:
CC-0

Toegang: Publiek

Data-eigenaar:

Uit catalogus: Dataplatform NL

Opmerking over deze dataset?

Geef feedback aan de data-eigenaar