Sportlocaties Súdwest-Fryslân

In deze dataset vindt u sportlocaties binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze locaties bestaan uit binnen en buiten accommodaties zoals tennisparken, maneges, sportvelden en zwembaden. De volledigheid van de lijst kan niet worden gegarandeerd. De dataset bevat de volgende velden FID, soort_accomodatie, naam_accommodatie, type, naam_vereniging, websiteurl_, woonplaats, straatnaam, huisnummer, huisletter, postcode, afmeting_in_m1b_x_l_x_h_,extra1, extra2, extra3, geometrie. De set is in zowel CSV, Shape als KML beschikbaar. Op de open data van de gemeente Súdwest-Fryslân is een proclaimer van toepassing.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://geo.sudwestfryslan.nl/documenten/OpenData/Proclaimer_OpenDataSWF.pdf
Last Updated June 22, 2019, 02:52 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:42 (UTC)