Overzicht van topinkomens bij instellingen die worden gefinancierd uit publieke middelen over 2011

Rapportage van publiek gefinancierde topinkomens conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) en inkomensgegevens en de rapportage van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2011. De rapportage is op 8 januari 2013 aan de Staten Generaal aangeboden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 22, 2019, 10:49 (UTC)
Created December 24, 2018, 12:36 (UTC)