Onderwijspersoneel in aantal personen - Ministerie van OCW

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per onderwijstype, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel. De aantallen staan weergegeven voor vier jaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/
Last Updated March 22, 2019, 12:17 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:42 (UTC)