Nationaal Archief Scans van Archieven

Veel archieven van het Nationaal Archief bevatten scans. Inmiddels beslaat de omvang hiervan zo'n 1 miljoen exemplaren. Een aanzienlijk deel hiervan, zo'n 50% (500.000 stuks), is beschikbaar als open data. Het materiaal is zeer divers en gaat van Middeleeuwse bezittingen van een klooster in Delft via scans uit de V.O.C. en W.I.C.-archieven naar scans van documenten rond de dekolonisatie van Indië. Stukken over de ontstaansgeschiedenis van Nederland zoals het Plakkaat van Verlatinghe of de Vrede van Münster zitten er ook tussen.

Door de leeftijd van het archiefmateriaal is het merendeel van de scans beschikbaar onder Public Domain maar her en der is er ook wat jonger materiaal aanwezig. Dit jonge materiaal is beschikbaar onder CC0

Het materiaal is te benaderen via de Open Search Api van het Nationaal Archief.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.gahetna.nl/opendata
Last Updated December 21, 2018, 15:40 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:40 (UTC)