Naleving en handhaving afspraken in cao's (2014)

SZW heeft onderzocht in hoeverre de toegenomen aandacht van sociale partners voor naleving en handhaving is terug te vinden in recent afgesloten principeakkoorden en cao’s. Hiertoe zijn alle 167 bedrijfstakcao’s uit de sectoren markt en zorg onderzocht (peildatum 1 november 2014; ruim 4,4 miljoen werknemers).

Omdat het bij cao-onderzoek gaat om interpretatie van cao-teksten, is dit bestand dan ook een weerslag van de interpretatie van SZW.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.overheid.nl/OpenDataSets/SZW/databestandhandhavingcaoafspraken2017opendata.sav
Last Updated March 25, 2019, 09:26 (UTC)
Created March 8, 2019, 09:45 (UTC)