Mbo deelnemers er instelling, domein, type mbo, opleiding sbb, niveau naar vooropleiding

Het aantal mbo deelnemers per instelling, domein, type mbo, opleiding en opleidingsniveau, verdeeld naar vooropleiding. De opleidingen zijn te vergelijken op het totaal aantal deelnemers, het aantal nieuwe instromers, de vooropleiding op het voortgezet onderwijs en het eerder behaalde mbo-diploma.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/instroom.asp
Last Updated June 22, 2019, 03:55 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:40 (UTC)