Kwaliteit van drinkwater in Nederland (2012)

Secondary menu (data)

Kwaliteit van drinkwater in Nederland (2012)

In deze dataset zijn de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater opgenomen per drinkwaterpompstation. De metingen zijn uitgevoerd door de drinkwaterbedrijven daar waar het drinkwater na zuivering het pompstation verlaat. Alleen de meetresultaten boven de detectiegrens zijn weergegeven.

Tags

Vind datasets met dezelfde tags