ISIL codes

De organisatie en het toekennen van de International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) aan archiefinstellingen is door de Koninklijke Bibliotheek gedelegeerd aan het Nationaal Archief.

De ISIL kent een uniek nummer toe aan elke bibliotheek of aanverwante organisatie in de wereld en is een ISO standaard (ISO/DIS 15511). Door de toenemende standaardisatie is de toepassing van de ISIL ook bruikbaar geworden binnen het archiefwezen. Binnen de EAD standaard biedt de ISIL mogelijkheden om eenduidig te verwijzen naar de herkomst van een stuk. Het grote voordeel van deze standaardisatie is dat deze aan kan sluiten op toekomstige gezamenlijke data- en infrastructuren waardoor zowel binnen archieven als tussen archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen meer verbanden kunnen worden gelegd, zodat de digitale zichtbaarheid en vindbaarheid van informatie groter wordt

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/isil
Last Updated December 21, 2018, 15:40 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:40 (UTC)