IMAGE scenario's ecologisch-milieu-modelraamwerk - PBL

IMAGE is een ecologisch-milieu-model raamwerk dat de milieu gevolgen van menselijke activiteiten wereldwijd simuleert. Het modelleert de interacties tussen de samenleving, de biosfeer en het klimaatsysteem om duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteit en het menselijk welzijn te evalueren. Het IMAGE model (versie 3.0, uitgebracht in 2014) heeft als doel de lange-termijn dynamiek en effecten van wereldwijde veranderingen te verkennen die het gevolg zijn van de interactie tussen demografische, technologische, economische, sociale, culturele en politieke factoren. Zie voor meer informatie de IMAGE 3.0 website.

De resultaten van IMAGE scenario’s run’s (met elk dan 200 indicatoren per scenario) zijn per project beschikbaar. Daarvoor is een visualisatie tool beschikbaar die kan worden gedownload. De tool geeft toegang tot de multi-temporele data. Via de tool kan de regionale (26 wereldregio’s) data geëxporteerd worden in xml-formaat, dat importeer is in Excel. Voor mondiale griddata (0.5 *0.5 graad resolutie) is nu nog een aparte conversie naar ascii-grid nodig met een downloadbare conversietool. Zie voor meer informatie de downloadpagina van IMAGE 3.0.

Dataomvang per scenario: circa 1,5 GB; Dataset-periode: 1970 - 2050 of 2100

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://themasites.pbl.nl/models/image/index.php/Welcome_to_IMAGE_3.0_Documentation
Last Updated December 21, 2018, 15:39 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:39 (UTC)