Gladheidsbestrijding (preventieve strooiroutes) Zwartewaterland

De wegen in deze dataset zijn wegen waar de gemeente Zwartewaterland preventief strooit. Dit houdt in dat er, op basis van de aangegeven weersvoorspelling, geprobeerd wordt de preventieve strooiroutes voor het intreden van de gladheid al gestrooid te hebben. Het gaat met name om hoofdwegen, ontsluitingsroutes, busroutes, sommige fietspaden en nabij voorzieningen zoals scholen en bejaardenhuizen.In beginsel wordt er gestrooid in de periode van 15 oktober tot 15 april.Voor meer informatie, klik hier.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 23, 2019, 05:00 (UTC)
Created February 14, 2019, 15:11 (UTC)