Geluidbelasting wegverkeer in Nederland 2000-2011

Secondary menu (data)

Geluidbelasting wegverkeer in Nederland 2000-2011

Gridbestand met de (berekende) cumulatieve geluidsbelasting van het weg-/rail-/vliegverkeer gedurende het gehele etmaal in de geluidsmaat Lden (uitgedrukt in dB(A)) in een 10-tal klassen. Gebaseerd op modelberekeningen met een resolutie van 25 bij 25 meter met het geluidmodel Empara Noisetool, bedoeld voor het geven van een grootschalig en statistisch beeld van de geluidbelasting in Nederland. Bij deze berekeningen wordt zo ver mogelijk doorgerekend tot de minimale ondergrens van 35 dB(A), met een maximum van 5 km afstand voor rail- en 7 km voor wegverkeer. Lden = 'Lday-evening-night'. De huidige wettelijke equivalente geluidsmaat voor verkeerslawaai, waarbij het geluid in de avond en nacht zwaarder telt dan het geluid overdag. Deze geluidmaat wordt bepaald door eerst de equivalente geluidniveaus tijdens de dag (7-19 uur), de avond (19-23 uur) en de nacht (23-7 uur) vast te stellen, de niveaus voor de avond en nacht op te hogen met 5 respectievelijk 10 dB(A) en vervolgens een etmaal gemiddelde vast te stellen. Deze maat gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag. De berekening houdt rekening met vele factoren zoals bij wegverkeer met verkeersintensiteiten onderverdeeld in personenauto?s en vrachtverkeer, wegdektype en geluidsschermen; bij railverkeer met de dienstregeling volgens het spoorboekje, geluidsschermen, treinmaterieel en oud of nieuw type rails; en bij vliegverkeer met de aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aan- en uitvliegroutes (zowel horizontaal als verticaal). Input voor de modelberekeningen zijn wegverkeermodelleringsgegevens van GoudappelCoffeng, gecombineerd met informatie van Rijkswaterstaat en andere overheden, bij het railverkeer gegevens van Prorail en bij het vliegverkeer gemodelleerde gegevens van het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium). \n\nDe kaarten zijn bedoeld voor een indicatief overzicht van geluidbelastingen op landelijke schaal en als monitoringsinstrument voor vergelijking met voorgaande jaren (ihkv overheidsbeleid waarborgen van een leefbare en veilige omgeving met verbeteren van de milieukwaliteit en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico?s). Het laagste niveau van gebruik wordt verondersteld op gemeentelijk niveau, aangezien de beperkingen in de invoergegevens van wegverkeer zich voornamelijk op dat schaalniveau openbaren. Invoergegevens van gemeentelijke wegen en verkeersintensiteiten zijn gebaseerd op modelberekeningen en kunnen daarmee (beperkt) afwijken van de werkelijkheid. Lokale fouten die daarmee veroorzaakt kunnen worden liggen in de orde van +/- 5 dB(A).\n\nHet PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is in 2012 gestopt met het vervaardigen van de geluidsbelastingkaarten.

Tags

Vind datasets met dezelfde tags

Dataset:

Status:

Status: Beschikbaar
Update: 08-05-2018

Kenmerken:

Onbekend
Dekking in tijd: 01-01-2000 tot 31-12-2008
Verversingsgraad: Onregelmatig

Hergebruik:

Licentie:
CC-0

Toegang: Publiek

Data-eigenaar:

Uit catalogus: Nationaal Georegister

Opmerking over deze dataset?

Geef feedback aan de data-eigenaar