Emissieregistratie dataset 1990-2012, RIVM

Bevat de emissiedata in groot detail van ruim 300 stoffen vanaf 1990 naar lucht water en bodem zoals die jaarlijks wordt vastgesteld door de deelnemers van de Nederlandse Emissieregistratie en gebruikt worden voor een groot aantal (Internationale) leveranties zoals de Kyoto broeikasgassen, Grootschalige luchtverontreiniging, NEC emissieplafonds, GCN/GDN, Kaderrichtlijn Water, OSPAR,

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 6, 2019, 10:32 (UTC)
Created December 24, 2018, 12:36 (UTC)