Compendium voor de Leefomgeving (CLO)

Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het bevat zo'n 540 indicatoren met meer dan duizend vrij toegankelijke cijferdocumenten in Excel- en ODS formaat bij de figuren. Het is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), Wageningen Universiteit en Research (Wageningen UR) en het RIVM.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl
Last Updated January 11, 2019, 14:27 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:39 (UTC)