Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Secondary menu (data)

Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten. De cijfers worden gegeven voor de sector bedrijven. De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn: - Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011. - Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd: - Het verruimen van de R&D definitie. - Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek. - Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers. - Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven. Met als gevolg een stijging van 26 procent van de totale uitgaven voor eigen R&D activiteiten van alle bedrijven in 2011.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2011 zijn definitief. De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 oktober 2015: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door "Research en development; personeel, uitgaven, SBI 2008 en bedrijfsomvang". Zie paragraaf 3.

Meer informatie over deze dataset

Dataset:

Status:

Status: Beschikbaar
Update: 28-05-2014

Kenmerken:

Verversingsgraad: Stopgezet

Hergebruik:

Licentie:
CC-BY 4.0

Toegang: Publiek

Data-eigenaar:

Uit catalogus: Centraal Bureau voor de Statistiek

Opmerking over deze dataset?

Geef feedback aan de data-eigenaar