Gebieden in Nederland 2010

Secondary menu (data)

Gebieden in Nederland 2010

In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2010 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. De tabel is opgebouwd uit: - Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden. - Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten. - Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht. Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2010

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 3 oktober 2013: Er zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel bevat alleen gegevens over 2010 en is daarna stopgezet.

Meer informatie over deze dataset

Dataset:

Status:

Status: Beschikbaar
Update: 22-05-2014

Kenmerken:

Verversingsgraad: Stopgezet

Hergebruik:

Licentie:
CC-BY 4.0

Toegang: Publiek

Data-eigenaar:

Uit catalogus: Centraal Bureau voor de Statistiek

Opmerking over deze dataset?

Geef feedback aan de data-eigenaar