AOW-uitkeringen naar regio

Secondary menu (data)

AOW-uitkeringen naar regio

De tabel geeft inzicht in het aantal volledige en gekorte uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger: - geslacht; - leeftijd; - regio.

Tot en met verslagperiode december 2013 zijn bovengenoemde kenmerken overgenomen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf verslagperiode januari 2014 is de statistiek 'AOW-uitkeringen' opgenomen in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Gevolg hiervan is dat als bron voor bovengenoemde kenmerken m.u.v. het kenmerk woonland, de gemeentelijke bevolkingsregisters wordt genomen. Voor het bepalen van het aantal buitenlandse uitkeringen op grond van het kenmerk woonland, wordt de informatie van de SVB overgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 4e kwartaal 2006.

Status van de cijfers: De cijfers zijn vanaf het vierde kwartaal 2006 tot en met het tweede kwartaal 2018 definitief. De cijfers van het derde kwartaal 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 oktober 2018: De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2018 zijn toegevoegd. De cijfers van het tweede kwartaal 2018 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen in januari 2019.

Meer informatie over deze dataset

Dataset:

Status:

Status: Beschikbaar
Update: 31-10-2018

Kenmerken:

Verversingsgraad: Perkwartaal

Hergebruik:

Licentie:
CC-BY 4.0

Toegang: Publiek

Data-eigenaar:

Uit catalogus: Centraal Bureau voor de Statistiek

Opmerking over deze dataset?

Geef feedback aan de data-eigenaar