Bomenkaart Arnhem

De bomenkaart bevat informatie over de vrijstaande bomen in de stad in beheer en onderhoud bij Cluster Openbare Ruimte van de Gemeente Arnhem. Het betreft de vrijstaande bomen in de wijk en stedelijke structuren, de parken en het buitengebied, waaronder de door het college van B&W benoemde waardevolle bomen van Arnhem. Per boom is de volgende informatie opgenomen: boomsoort, plantjaar, eigenaar, hoogte, planjaarsnoei in theorie, type waardevolle boom (i.v.t.), enz. Bij de Waardevolle bomen, gemeentelijke of particuliere, is de kenmerkende waarde (beeldbepalendheid, zeldzaamdheid, cultuurhistorische-, drendologische- en/of natuurwaarde) van de boom opgenomen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 24, 2019, 18:00 (UTC)
Created March 6, 2019, 15:00 (UTC)