Bodemkwaliteitskaart Zwartewaterland

De Bodemkwaliteitskaart (BKK) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. De kaart bestaat uit drie onderdelen: de functie, ontgraving en de toepassing. De bodemkwaliteitskaart wordt primair gebruikt om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en milieu hygiënisch verantwoorde manier mogelijk maken. In de gegevens is te zien wat de verwachte bodemkwaliteit is en wat de vereiste toepassingskwaliteit is.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 25, 2019, 04:15 (UTC)
Created February 28, 2019, 11:44 (UTC)