Aquo Objectencatalogus

Aquo-lex, het waterwoordenboek, dat het Informatiehuis Water beheert, voorziet in eenduidige definities van termen en objecten die gebruikt worden in het waterbeheer. De fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan vaak door verschil in betekenis. Door deze ‘standaardtaal’ te gebruikten, wordt spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen voorkomen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.aquo.nl/tools/aquo-oc/
Last Updated December 21, 2018, 15:40 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:40 (UTC)