Afvalcontainer Arnhem

Overzichtskaart inzamelmiddelen huishoudelijk afval Overzichtskaart van de voorzieningen die in Arnhem staan voor de inzameling van: huishoudelijk restafval, glas, papier, textiel en PMD. Kwaliteitsbeschrijving: De informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Recente wijzigingen kunnen op de kaart nog ontbreken. De data wordt verzameld om bewoners en toezichthouders te wijzen op de locaties waar afval containers staan opgesteld.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 24, 2019, 18:00 (UTC)
Created March 6, 2019, 15:00 (UTC)