Adressen hoofdvestigingen - Ministerie van OCW

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/
Last Updated March 22, 2019, 12:17 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:42 (UTC)