Actorenregister

De overheid is aan verandering onderhevig. Kleine en grote reorganisaties hebben in de afgelopen decennia geleid tot vele naamswijzigingen en taakveranderingen. Deze institutionele basisinformatie wordt in het Actorenregister vanaf 1975 voor de centrale overheid bijeengebracht. Onder centrale overheid worden verstaan: het Rijk en zbo's. Op basis van de Staatsalmanakken en Instellingsbesluiten wordt informatie verzameld en verwerkt over de organisatiestructuur en taakopvolging door de jaren heen. De komende periode zal het Actorenregister verder worden uitgebreid met institutionele basisinformatie van bijvoorbeeld provinciale en gemeentelijke overheden. Het Actorenregister is de opvolger van de door het Nationaal Archief en Doc-direkt ontwikkelde TOCO-database.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated December 24, 2018, 12:35 (UTC)
Created December 24, 2018, 12:35 (UTC)