DBI Areaal beheer - Greppels

Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Obsurv gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van alle objecten en administratieve gegevens is beschikbaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 03:35 (UTC)
Created June 18, 2019, 18:34 (UTC)