Rijksmonumenten (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens in de dataset zijn conform INSPIRE geharmoniseerd en ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/kennis/voorbeelden/rijksmonumentenregister
Last Updated August 17, 2019, 03:41 (UTC)
Created May 2, 2019, 11:59 (UTC)