Buitenplaatsen

De dataset bevat de begrenzingen van de rijksbeschermde buitenplaatsen waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nauwkeurige digitale begrenzing van heeft gemaakt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 03:06 (UTC)
Created May 2, 2019, 11:21 (UTC)