Balans van Nederlands bankwezen (geconsolideerd)

Geaggregeerde macrocijfers, ontleend aan rapportages die banken in kader van het bancaire toezicht aan DNB verstrekken. Betreft cijfers van het hoogst consolideerde niveau van de bank. Beschikbaar vanaf 2008.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 1.0
Last Updated March 22, 2019, 16:07 (UTC)
Created February 22, 2019, 10:35 (UTC)